TOI REO MĀORI 2021 - TRANSLATOR AND INTERPRETER TRAINING AND EXAMINATIONS

Under section 40, Schedule 6 of the Māori Language Act 2016, Te Taura Whiri i te Reo Māori (Māori Language Commission) is empowered to award the following Certificates of Competency in Te Reo Māori to candidates that apply to be translators or interpreters in te reo Māori, and who meet the relevant criteria.  To meet this obligation training hui and examinations will be held in 2021.

A certificate must be one of the following:

(a)      a certificate of competency in interpreting the Māori language

(b)      a certificate of competency in translating the Māori language

(c)      a certificate of competency in interpreting and translating the Māori language

The applicants will be assessed on the following criteria;

Te reo Māori kia tika

 • Accuracy
 • Terminology
 • Subject knowledge
 • Principles of translation
 • Code of conduct

Te reo kia rere

 • Style
 • Functional
 • Knowledge of idiom, allusion; and
 • Other language features

Te reo kia Māori

 • Comprehension (te reo Māori and English)
 • Transference (from one language to another is native-like)
 • Knowledge of idiom, allusion and other language features for the translation to be native-like in its rendering
 • Principles of revitalisation

 

Ko te hunga hiahia whai i te tohu me matatau rawa ki ngā reo e rua o Aotearoa. He hōhonu, he whānui te puna kupu, te mita ā-iwi, te reo ōkawa mai, ōpaki mai. He mārama anō ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori ahakoa te horopaki, me pēhea hoki e whakawhiti mai i tētahi reo ki tētahi. Me mārama te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, o te reo Ingarihi hoki, ā, ko te painga atu mehemea he mōhio koe ki ngā mātāpono a te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.   

I runga i te mea he nui, he whānui anō ngā momo whakamāoritanga ka hiahiatia he āwhina nui anō te matatau, te waia, te taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki te/ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”