Kāwanatanga

Govt

The winner of the Government award is NZQA

Ko ngā whakaaro, ko ngā mahi o ngā kaimahi Kawanatanga he mea tautoko ki te whakarauoratanga o tō tātou reo. Nā tēnā te Maihi Karauna, ara, te rautaki reo kawanatanga.  Ko te tohu nei e whakanui ana i ngā kaiarahi, i ngā toa reo Māori: he mahi hou inaianei; akuanaei he mahi rangi mai rangi atu. 

Kaiwhiringa Whāiti

Oranga Tamariki Erima Henare
The Erima Henare Reo Development Award - Oranga Tamariki me Te Manatū Whakahiato Ora

He tohu tēnei e whai wāhi ai ngā kaimahi o Oranga Tamariki me Te Manatū Whakahiato Ora ki te ako i te reo Māori mā roto i tētahi kaupapa whānui, whakakipakipa anō hoki. 

Te Papa

Te Papa Tongarewa

Ko te tau nei he tino tau mō Te Papa.  Kua horahia tōna kaupapa hei whare taonga ā-motu hei whāriki i te oranga o te reo Māori hei reo i ia rā, ā, e whakamahia ana i ngā kaupapa; i runga i te marae tūmatanui, i te mātauranga, i te whakaipurangi kōrero, i muri anō i tōna whare. 

NZQA TE KONOHETE 2017
 
Mana Tohu Matauranga o Aotearoa NZQA

I whakamaheretia-ōkawatia e Te Mana Tohu Matauranga o Aotearoa kia reorua ai ia i runga i te tikanga o Kia Ngāwari – me ngāwari; Kia Kotahi ai – me kotahi te mahi, Kia Ako ai – me whakaako i a au.

Kaitautoko

 TPK New logo October 2018 Verticle Full Colour