Te Tohu Oranga Angitu | Lifetime

Kuia and koroua who across their lifetimes have made major contributions to te reo Māori.