I whakarewahia e te Minita Whanaketanga Māori te Hōnore Nanaia Mahuta te Maihi Karauna – te Rautaki Reo Māori a te Karauna – i te wā o Te Matatini 2019.

Ko tētahi wāhi matua o te rautaki ko te whakamahere reo me te whāinga kia whai mahere reo Māori ngā tari kāwanatanga katoa hei te tau 2021.

Ko tā te Maihi Karauna ko te whakatakoto i te ara mā Te Taura Whiri i te Reo Māori i ngā tau e tū mai nei i roto i tana mahi hou, arā, te ārahi i te whakaritenga o te whakatinanatanga o te Maihi Karauna.

Ka noho hoa te Maihi Karauna rāua ko te Maihi Māori, koia te rautaki whakarauora a te iwi Māori. Ko te whāinga matua o te Maihi Karauna ko te waihanga taiao e tino eke panuku, eke tangaroa ai te Maihi Māori. I whanaketia, i whakaputaina, i whakatinanahia hoki te Maihi Māori e Te Mātāwai, he rōpū e whakakanohi ana i te iwi Māori.

He whakairo te ‘maihi’ i runga i te whare whakairo. He whare whakaritenga te whare e kōrerotia nei ko ‘Te Whare o te Reo Mauri Ora’ – he tikanga whakamārama i te hononga ora i waenga i te iwi Māori me te Karauna mō te whakarauora te take.

He mea whakawhanake, whakaputa hoki te Maihi Karauna e te Minita Whanaketanga Māori. Ka whakatinanatia e ngā hinonga Karauna, ka whakahaeretia e Te Taura Whiri i te Reo Māori. Ka aro atu ngā rautaki e rua te Maihi Māori me te Maihi Karauna ki ngā āhuatanga whakamahere reo matua o: 

  • Te Mana – he mea nui te reo Māori ki te tangata
  • Te Mārama – he mōhio te tangata kua tata ngaro te reo Māori, he aha hoki te wāhi ki a rātou i te mahi whakarauora
  • Te Ako – e ako ana te tangata i te reo Māori
  • Te Whakamahi – kia nui ake ngā tāngata e pānui ana, e tuhi ana, e kōrero ana, e mārama ana ki te reo Māori i ngā tini wāhi, i ngā tini āhuatanga (ngā taiao)
  • Te Puna Kupu – ngā kupu, ngā kōrero e tika ana mō ngā tūmomo āhuatanga katoa(ko te kounga tētahi wāhanga o tēnei)

Ko te Wāhi ki ngā Hinonga Matua i te Maihi Karauna

Te Mātāwai

He whakahaere Te Mātāwai i whakatūria i raro i Te Ture mō Te Reo Māori 2016 hei arataki i te whakarauoratanga o te reo Māori mā ngā iwi me te Māori whānui.  13 ngā mema o Te Mātāwai, e whitu i whakatūria e ngā iwi, e whā i whakatūria e ngā whakahaere o te reo tukutuku (te hunga whai wāhi ki te kaupapa reo Māori) e rua anō ka whakatūria e te Minita Whanaketanga Māori.

Te Taura Whiri i te Reo Māori

E arataki ana i te whakaritenga o te whakatinanatanga o te Maihi Karauna (wāhanga 40 o Te Ture Reo Māori)

Te Puni Kōkiri 

E arataki ana i te wāhi ki te Whanaketanga Kaupapahere me te Aromatawai mō te reo Māori puta noa i te kāwanatanga.

Te Māngai Pāho me Whakaata Māori

Ko tā Te Māngai Pāhō (nāna te pūtea mō ngā reo irirangi Māori) me Whakaata Māori he waihanga taiao pāpāho, ipurangi, ako, whakaari mō te reo Māori.

Te Tāhuhu o te Mātauranga

Ko tā Te Tāhuhu he arataki, he mātua whakarite i te whakahaere whai hua o te whakapaunga a te Karauna ki te ako i te reo Māori mā te ako ōkawa mai i te whare kōhungahunga ki te mātauranga matua i ngā āhuatanga reo e rua, te reo Māori me te reo Ingarihi.

Manatū Taonga 

Ko tā Manatū Taonga he whakatairanga i te ahurea ngākau titikaha, whai hononga hoki i Aotearoa nei, he tautoko hoki i ngā whakahaere, he whakatakoto tohutohu hoki ki te kāwanatanga me te pārongo ki te tangata.  Hei wāhanga o tēnei he whakatairanga, he pupuri i te reo Māori me tōna wāhi i te ao hou nei, otirā i te hītori.

Te Tari Taiwhenua

Kei te tautoko Te Tari Taiwhenua i te reo Māori i roto i āna ngohe katoa koia hoki te kāinga o Te Puna Mātauranga o Aotearoa (me te Alexander Turnball Library) me te Rua Mahara o te Kāwanatanga.  Kei ēnei whare ahurea taimau nei te tini o ngā rauemi reo Māori ā-tuhi, ā-reo e pupuri ana, he mea e tino whāia ana e ngā mātanga, e ngā tauira.  Ko tā Te Puna Mātauranga o Aotearoa he arataki, he tautoko i te rāngai whare pukapuka o Aotearoa he mea tuku tautoko, rauemi e whakatairanga ana i te reo Māori.