Ko tā te Te Tauaki Whakamaunga Atu (SOI), he whakaahua i ngā whāinga rautaki e mea ana mātou ki te whakatutuki, ki te kōkiri rānei, ā, ka pēhea tā mātou ine i te eke haere o ngā mahi.

Ka puta he SOI i ia toru tau, iti ake rānei, mō te whā tau kei te haere ake, ā, ka tāpaea tēnei ki te Whare Pāremata. (I mua i te 2014, i tuhia he SOI i ia tau mō te toru tau kei mua i te aroaro.)  

Ki te hiahia koe i tētahi kape o tēnei tānga, whakapā mai ki tō mātou tari.

Kei konei tētahi kape PDF o tā mātou SOI o nāianei hei tiki atu māu. Ka taea te tirotiro ngā mea o ngā tau kua hipa me ngā kape Word ina rapua te ‘Tauaki Whakamaunga Atu’.