2000       Ka huri a Tūmeke he ara pāho kē, ka noho ki TV3, riro ana ko Pūkana kē te ingoa.

2001       Ka pānuitia e te kāwanatanga tana āta tautoko i te hongere Whakaata Māori, me te anga whakahaere e whakaarohia ana mōna. Ka mea ake anō taihoa ka tīmata tana tohatoha i te $15M i tohua i te toru tau i mua atu.

2001       Ka tū ko Uia Ngā Whetū: Hui Taumata Reo. Nō Te Taura Whiri te reo karanga, ko Te Whanga-nui-a-Tara te wāhi i tū ai. 

2001       E ai ki te Uiuinga i te Hauora o te Reo Māori 2001, kei te takiwā o te 136,700 ngā tāngata kōrero Māori.

2002       Ka tū ko Uia Ngā Kāinga: Hui Taumata Reo. Nō Te Taura Whiri anō te reo rāhiri, ko Te Whanga-nui-a-Tara te wāhi i tū ai.

2002       Horahia ana e te kāwanatanga te Tahua o Mā te Reo hei tautoko o te tupu o te reo Māori i ngā hapori.

2003       Ka tū ko Te Reo i te Whenua Tipu – te tuawhitu o ngā Taiopenga mō ngā Tini Reo Māori o Te Moana-nui-a-Kiwa.

2003       Ka whakaterea te whakahounga o te Rautaki Reo Māori a te kāwanatanga.

2003       Ka whakamanaia e te Whare Pāremata te Ture Ratonga Pouaka Whakaata Māori.

2004       Ko te 28 o Poutūterangi te rā, ko te pāhotanga tuatahi a Whakaata Māori te tino kaupapa. Koinei anō te tau i tū ai Ngā Tohu Reo Māori tuatahi, ki Te Whanga-nui-a-Tara.

2008       Whakarewatia ana e Whakaata Māori tō rātou hongere hou, ko Te Reo te ingoa.

2008       Ka whakaputaina te papakupu reo Māori, a He Pātaka Kupu, e Te Taura Whiri i te Reo Māori.

2011       Ka puta te pūrongo a Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi mō Wai 262 – Te Ao Tūroa, i te 20 tau i muri i te tāpaenga o te take ki tō rātou aroaro. E mea ana te Upoko 5 (Te Reo) me whakanui ake te mana o Te Taura Whiri i te Reo Māori, kia noho mārire anō koia te whakahaere reo Māori matua o te motu.

2011       Ka puta te pūrongo Te Reo Mauriora me ōna whakaaro ki te Rautaki Reo Māori. E ai ki te pūrongo, me whakatū he minita mō te reo Māori, me whakatū anō he rōpū ko Te Mātāwai te ingoa, māna e ārahi ngā mahi katoa e pā ana ki te reo Māori. E mea ana hoki te pūrongo mā te whakatupu anō i te reo i ngā kāinga e tino ora ai te reo Māori, waihoki, ko te whakatinanatanga o te rautaki, me waiho mā ngā iwi tonu e ārahi.

2011       Ka takoto te take mō ngā Kōhanga Reo, a Wai 2336, i mea ai Te Poari Matua o ngā Kōhanga Reo he mea āta whakahanumi atu e te Karauna te Kōhanga Reo ki roto i ērā atu kaupapa tuku mātauranga ki te kōhungahunga, i āhua nātia ai tōna korokoro, i tāmoetia ai āna mahi whakahauora ake i te reo Māori.

2012       I tāna tirotiro i te take Wai 2336 mō te Kōhanga Reo, kitea ana e Te Rōpū Whakamana kāore i tika tā te Karauna tautoko i ngā kōhanga reo ki te moni, ki te paerewa ine i te pai o ngā mahi, ki te pūnaha whakatāmau, me kī he takahi tonu tā te Karauna i te Tiriti.

2013       Te Uiuinga Rohe Pōtae. Whakatau ana te kaiwhakawā o Te Rōpū Whakamana kāore ngā rōia o Ngāti Pehi Te Kanawa e āhei te uiui i te hunga kōrero Pākehā kei tērā taha o te kōti ki te reo Māori, kei roa rawa, me te nui rawa o te moni, o te aha atu ka pau.

2013       Whakahaeretia ana e Tatauranga Aotearoa te rangahau tuatahi i te noho ora o te iwi Māori, ko Te Kupenga te ingoa o te mahi nei. Ka kohia he kōrero mō ngā āhuatanga huhua e kitea ai e pēhea ana te ora o te iwi Māori – taha pāpori, taha tikanga, taha ōhanga, ā, me te kaha ora anō o te reo Māori.

2013       Ka taka mai i te Rohenga Pūtea Take Māori tētahi $8 miriona i roto i te whā tau mō tētahi tahua rangahau, whakawhanake i te reo Māori.

2014       Ka whakaūngia e Te Kōti Matua te whakahau a Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi kia kaua te tangata e āhei te uiui ki te reo Māori i ngā tangata kōrero Pākehā kei tērā taha o te kōti.

2014       Ko te whakatau kī a Te Taura Whiri i te Reo Māori, ‘Noho papa ana te reo Māori i te whakatau a Te Kōti Matua. Kua unuhia e ia he taniwha tērā e ngaro ai te mana o te reo Māori i tō tātou pūnaha ture.’  

2014       Whakatōkia ana te Pire Reo Māori ki te Pāremata hei whakatinana i ngā whakaaro o te pūrongo Te Reo Mauriora o te tau 2011.

2014       Ka whakatuwheratia a He Puna Whakarauora – te pūtahi rangahau, whakawhanake i te reo Māori, i raro i te maru o Te Taura Whiri i te Reo Māori.

2015       Kopoua ana ko te Rōpū Whakamaherehere Reo Māori hei whakatakoto whakaaro motuhake, kairangi tonu, ki te Pire Reo Māori.