Te Ture mō te Reo Māori 2016 - The Māori Language Act 2016 – he rerekē katoa i te mea taketake Māori Language Act 1987.

E kīia ana te Ture taketake, arā, te Ture Reo Māori tuatahi o te tau 1987 i whakamanatia te reo Māori hei reo whaimana ki Aotearoa, i whakatūria hoki te Kōmihana mō te Reo Māori (i muri ko Te Taura Whiri i te Reo Māori), i whakatūria te kōmihana ki te whakamana i te tūnga ōkawa o te reo Māori hei reo whaimana ki Aotearoa, i whakawhitia hoki te haepapa o te whakamana i te kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha ki te Kōmihana, i whakamanahia hoki te reo Māori hei reo whaimana i roto i ngā kōti.

Ko tā te Ture 2016, i tua atu i te haerenga tonutanga o ngā mahi i whakaritea i raro i te Ture o 1987, he whakatū i tētahi tari hou e kīia ana ko Te Matawai.

Ka whai pūtea a Te Mātāwai i te kāwanatanga, i raro i tētahi whakaaetanga hokohoko ki te Minita Whanaketanga Māori. Ka noho a Te Mātāwai hei māngai, he kaiārahi whakarauoratanga hoki i waenga i te iwi Māori me ngā hapori. Ka whakaputaina e Te Mātāwai te rautaki e kīia ana ko Te Maihi Māori, he mea tautoko i te rautaki a te Karauna, Te Maihi Karauna. Ko te ‘maihi’ tētahi o ngā rākau nui e rua kei runga i te tuanui o te whare. E tohu ana te Ture i te Whare o Te Reo Mauriora, he ariā i whakawhanaketia hei whakatinana i te mahi tahi ka haere tonu, ka haere tonu i waenga i te Karauna me te Māori mō te whakarauoratanga o te reo Māori te take. Ka tuku tohutohu hoki a Te Mātāwai ki te Minita e pā ana ki ngā kopounga mō ētahi atu o ngā tari reo Māori.

Nā te Ture 2016 ka riro i a Te Taura Whiri i te Reo Māori te mahi ārahi i te haere o ngā mahi a te Maihi Karauna, he tūranga whakawhitiwhiti nei i te kāwanatanga e whakawhānui ana i tōna mana.

Tētahi atu āhuatanga o te Ture ko te whakawhitinga o te haepapa o ngā tahua Karauna mō te whakarauora (pērā ki te kaupapa angitū a Mā te Reo) atu i Te Taura Whiri ki Te Mātāwai.

E rua ngā putanga o te Ture 2016, ko te putanga reo Māori, ko te putanga reo Ingarihi. Ki te taupatupatu ngā putanga e rua kei te putanga reo Māori te mana. Ko te Ture tuatahi kia pēnei ai te whakarite.

E kīia ana hoki te Ture ko tā te Karauna: “acknowledges the detrimental effects of its past policies and practices that have, over the generations, failed actively to protect and promote the Māori language and encourage its use by iwi and Māori” and “expresses its commitment to work in partnership with iwi and Māori to continue actively to protect and promote this taonga, the Māori language, for future generations”.