Te Whare o te Reo Mauriora

He tauira Te Whare o te Reo Mauriora, arā, te Whare o te Reo Ora, o te mahi ngātahi a te iwi Māori me te Karauna mō te whakarauoratanga o te reo Māori.

Kei te puku o te whare ko te Poutokomanawa e toko ake ana i te tāhuhu. Ko te whakaahuatanga tēnei o te reo Māori tonu e toko ake ana i te Tāhuhu, koia te huihuinga o ngā kanohi o te Iwi Māori me te Karauna.

E whakakanohi ana te taha mauī te Taraiti i te tangata Māori, i te iwi hoki. Kei te Taranui, te taha matau, ko te Karauna.

Ko te tekoteko, koia te whakaahua tangata kei runga i te maihi, ko Te Ture Reo Māori 2016 tērā, ko te kōruru, te kanohi whakairo kei te maihi, koia te wawata ngātahi o te Māori me te Karauna, kei te paepae, ko ngā tāngata katoa o Aotearoa.

Kei te whakakanohi ngā maihi e rua i te Maihi Karauna ka whakaputaina e te Minita Whanaketanga Māori me te Maihi Māori ka whakaputaina e Te Mātāwai.

Ko ngā amo, koia ngā wāhi aronui o te tauira mahi ngātahi. Ko te aronga a te Māori ko ngā hapori me ngā kāinga. Ko te aronga o te Karauna ko te motu whānui ka mutu te iwi whānui o Aotearoa.

I roto i te whare kei ia taha o te whare ko te Heke Taraiti, ko te Heke Taranui, ko Te Mātāwai kei te Taraiti hei kanohi mā te iwi me te tangata Māori, kei te Taranui ko ngā Minita hei kanohi mā te Karauna.

E whakaahua ana ngā pou whakairo i ia taha ko ngā iwi o Te Mātāwai kei tētahi, ko ngā hīnonga kāwanatanga e noho haepapa ana mō te reo Māori kei tētahi.

E whakaahua ana te tukutuku i waenga i ngā poupou i ngā mahere ōkawa me ngā whakaaro o Te Mātāwai me ngā hinonga kāwanatanga.

Ko te papa o te whare koia te papa kōrero, te wāhi e tūtakitaki ai, e mahi ngātahi ai ngā Kaiwhakahaere Matua o Te Mātāwai me ngā hinonga kāwanatanga kia panuku ai ngā mahi whakarauora.