He aha tēnei mea te whakamahere reo?

Ko te whakamahere reo he kaupapa kua āta whakawhanaketia, e ahu mai ana hoki i te taunakitanga, ka mutu, he mea tino whaihua i te mahi whakarauora i ngā reo taketake me ngā reo kua mōrearea te noho, pērā ki te reo Māori. Ko tāna he hoatu i ngā mātāpono whakamahere o mohoa nei (arā, te whakarite i ō whāinga, ō nekehanga whakamua, tō tahua, ngā herenga wā, tō pou tarāwaho aromatawai, arotake) ki ētahi wāhanga mahi e whai hononga mai ana.

Mā te āta whakatakoto mahere e mātua whakarite he tika te ahunga o ngā mahi kia eke panuku, kia eke tangaroa.  Waihoki, mā te whakamahere e mātua whakarite he mea whai rautaki te whakaritenga o tēnā, o tēnā o ngā whāinga ‘wawata nui’ ka mutu, kia ngātahi te haere o ngā mahi i waenga i te hunga whai wāhi mai anō kia kotahi te hoe a te waka kotahi.

Me pānui anō mō ngā āhuatanga matua e rima o te whakamahere reo.

He aha te take me tuhi mahere reo Māori?

Ko tā te mahere reo Māori he mātua whakarite he tika rawa atu te whakahaerenga o ngā mahi whakarauora i te reo Māori kia tino whai hua ai.

Mā te whakawhanake, te whakatinana hoki i te mahere reo, anei ngā hua ka puta ki tō whakahaere, e:

  • tino whai wāhi mai ki te whakarauoratanga o te reo Māori;
  • whakakaha i ngā piringa o tō whakahaere ki ōna kiritaki ahakoa Māori mai, aha mai me te hunga whai wāhi mai;
  • whakapakari i tō tuakiri ā-whakahaere nō Aotearoa, kua kaingākau rawa ki tēnei whenua;
  • whakapiki i te oranga o te whakahaere mā te whakatupu kaimahi pakari, whai pūkenga;
  • whakatutuki i ngā whāinga ā-whakahaere a ētahi atu whakahaere he mea whakareia e te whakamahinga o te reo Māori pērā ki te whakawhanaungatanga i waenga i te Karauna me te Iwi, otirā, te kanorau, te whai wāhitanga me te māramatanga ā-ahurea  

Ko te whai hua o te whakamahere

Tūhuratia ai e Tākuta Chelsea Grootveld te whānui a te whāwhātanga atu a ētahi hinonga karauna e toru ki te mahi whakamahere, whakatinana hoki i te reo Māori, ā, i tautohua anō ngā wero i puta mai, ngā akoranga me ōna āhuatanga hāpai.

Kua mana te mahi whakamahere, otirā, he kaha te whakamahia ki ngā tini kāinga huri noa, huri noa te ao.

He mātaitanga huri noa te ao
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001184/118456eo.pdf .

Ngā Mahere Reo o Kotimana- Kotimana
https://www.gaeliclanguageplansscotland.org.uk/en/

Kei a wai te mahere reo Māori?

Anei e whai ake nei ko ētahi whakahaere kua oti kē i a rātou te whakatakoto mahere reo Māori;

Kāhui Legal - https://www.stuff.co.nz/national/104878437/wellington-law-firm-to-train-all-its-staff-in-te-reo-mori

Pouhere Taonga - http://www.tetaurawhiri.govt.nz/about-us/news/he-mahi-tahi-me-to-tatou-taonga-tuku-iho-te-reo-maori-en-nz/