Ngā utauta kohi mōhiohio i te whakawhanaketanga o tētahi mahere reo

He pātai whai rautaki tēnei huinga e taea ai te whakamahi, te kohi i ngā mōhiohio matua mō te tīmata i te mahere reo. Ka aro ngā pātai ki: ngā hononga whai rautaki ki te whakamahere reo, te whai i te tautoko ā-whakahaere, te whakapakari i te nui me ngā pūmanawa o te whakahaere ki te kawe i te kaupapa, te kake i ngā tauārai, ka mutu, te aroturuki me te arotake. He mahi te kohi mōhiohio e taea ana e tētahi kāhui kaiwhakahaere mō te mahere reo, mō tētahi ohu rānei.  I muri i te whakaotinga o ngā pātai matua, ko tētahi mahi ā muri ake nei ko te whakamahi i tēnei mōhiohio ki te whāngai kōrero ki tētahi tātauira mahere reo.