Whakamātauria tō Reo Māori

He whakamātautau a Whakamātauria Tō Reo Māori i te matatau o te tangata ki te kōrero Māori e whakahaerehia ana e Te Taura Whiri i te Reo Māori.  E wātea ana ngā whakamātautau ki te tangata takitahi, ki ngā whakahaere hoki e hiahia ana kia whakamātauria tō rātou matatau ki te reo Māori, e ai ki te pou tarāwaho ‘Whakamātauria Tō Reo Māori’.

Ka puta i te Whakamātauria Tō Reo Māori he tūtohu whānui o te matatau o te kaitono ki ngā kupu, me tō rātou mōhio ki ngā rārangi kupu, wetewete reo anō hoki.

He whakamātautau ā-tuhi anake te whakamātautau nei, ā, kotahi haora, 10 meneti te roa, tae atu ki te 10 meneti hei pānuitanga. Mutu ana te whakamātautau, ina hiahia e taea ai e te kaitono te whakakī tētahi rangahau, he mea tono i te kaitono kia homai i ngā whakaaro mō te whakamātautau, he pēhea hoki ki a rātou.

Ko ngā wāhanga e toru o te whakamātautau, ko:

  • te mōhio ā-taringa (mahi whakarongo me te tuhituhi)
  • te rārangi kupu (he tīpako i te whakautu e tika ana)
  • te wetewete reo (he tīpako i te whakautu e tika ana)

Ka whiwhi te kaitono i tētahi o ngā taumata mai i te 1 – 5, ko te 5 he matatau,

He Pārongo, he Pātai

Tititiro i raro nei mō ngā rā o ngā whakamātautau me te puka rēhita

Puka Whakamātauria Tō Reo Māori


Mēnā he pātai āu mō ngā whakamātautau whakapā mai ki info@tetaurawhiri.govt.nz 

Hei whakarite, whakatū hui whakamātautau rānei mā ō kaimahi whakapā mai ki a ben@tetaurawhiri.govt.nz