E whai mana ana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu e whai ake nei:

(a)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Nā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 i whakahou te kawenga me te haepapa o Te Taura Whiri ki te whakahaere hui whakangungu, whakamātautau anō hoki mō Te Toi Reo Māori.

Te Toi Reo Māori 

Hei whakatutuki i tērā whakaritenga, ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu e toru, hei whakapakari, hei whakawhanake i ngā mahi a te kaiwhakamāori, te kaiwhakapākehā hoki. Ko ngā kaupapa ka āta tātaringia, ko:

  • ngā ariā, ngā paearu o te kounga, te arotakenga, ngā aratohu tuhi
  • ngā pānuitanga reorua
  • ngā pūrongo ā-kura, ā-pakihi, ā-hapori, aha atu anō
  • ngā karere pāpāho, ngā whakatairangatanga
  • ngā momo whakapākehā kōrero ā-waha
  • ngā momo whakamāori kōrero ā-waha. 

Toi Reo Māori handbook