Kua kati ngā rēhita ki te Toi Reo Māori 2021/22. Ko te Toi Reo Māori tētahi akoranga whakangungu e utukore ana hei ako i ngā kaikōrero tino matatau ki te whai tohu hei kaiwhakawhiti reo ā-tuhi, ā-waha hoki/rānei. He wānanga ka whakatūria e ako ai koe i te toi o te whakawhiti reo i ētahi kaiako mātanga.

 

He paearu:

 • Me rere noa tō reo Māori, otirā, ko te painga atu mehemea kei te taumata o te Tohu Paerua, kei tētahi taumata ōrite rānei ki tērā te pai o te rere, ā, e tino matatau anō hoki koe ki te reo Pākehā.
 • I te rēhitatanga, me whakamāori koe i ngā kohinga tuhituhi e rua, ka mutu, me tika te 80%, me neke atu rānei i tērā, o ngā whakawhitinga reo i ngā kohinga e rua e āhei mai ai koe ki te akoranga. Oti ana te rēhitatanga, ka tukuna ki a koe tētahi īmēra me ēnei tuhituhi hei whakawhitinga māu i te reo, ka mutu, me tuku mai ngā whakawhitinga reo whakamutunga i mua i te 15 o Oketopa 2021.

Ngā Wānanga:

Ka whakahaerehia te Toi Reo Māori mā ngā wānanga e whā: e rua mā te ipurangi, e rua mā te hui ā-tinana. Mehemea ka whakaaetia tō urunga ki te Toi Reo Māori, me mātua tae koe ki ngā wānanga e whā katoa.

Te Ipurangi:

 • Hatarei te 30 o Oketopa – Hanarei te 31 o Oketopa 2021
 • Hatarei te 13 o Noema – Hanarei te 14 o Noema 2021

Te hui ā-tinana ki tō mātou tari i Te Whanganui-a-Tara:

 • Hatarei te 12 o Māehe – Hanarei te 13 o Māehe 2022
 • Paraire te 8 o Āperira – Hanarei te 10 o Āperira 2022.Ka mutu tēnei wānanga ki ngā whakamatautau ā-waha, ā-tuhi hoki.

Ka tū ngā wānanga i ngā mutunga wiki, i te 8.30am – 4.00pm i ia rā, tae atu hoki ki ngā wā whakatā. Me tae mai ngā kaitono ki ngā wāhanga katoa.

Mehemea e rere tonu ana a Kowheori-19 i te hapori, ka whakahaerehia ngā wānanga katoa mā te ipurangi.Kāore he nama hei utu mā te hunga i angitu rā tana tono ki te Toi Reo Māori. Heoi anō, mā ngā kaiwhai wāhi mai e whakarite ō rātou anō waka ki Te Whanganui-a-Tara me te wāhi moe mō ngā wānanga hui ā-tinana. Mā Te Taura Whiri i te Reo Māori e kawe te wāhi ki te kai i ngā wānanga hui ā-tinana.

Kua kati ngā rēhita ki te Toi Reo Māori 2021.

TOI REO MĀORI 2021 – NGĀ WHAKANGUNGU ME NGĀ WHAKAMĀTAUTAU KAIWHAKAMĀORI Ā-WAHA, Ā-TUHI

I raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 kei te whai mana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki, e kīia nei ko Te Tohu Toi Reo Māori, ki te tangata ka eke ki ngā taumata e tika ana. Hei whakatutuki i taua whakaritenga ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu kaiwhakamāori, me te whakamātautau i te tau 2021.

Ngā tohu:

(a)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Ka aromatawaitia ngā kaitono i runga i ngā paearu e whai ake nei;

Te reo Māori kia tika

 • Te tika
 • Te puna kupu
 • Te mōhio ki te kaupapa
 • Ngā mātāpono whakamāori
 • Te ture whanonga

Te reo kia rere

 • Te kāhua
 • Te mahinga
 • Te matatau ki te kīwaha, te whakarite me ētahi atu āhuatanga reo

Te reo kia Māori

 • Te mārama (reo Māori, reo Ingarihi)
 • Te whakawhiti (he māori te whakawhiti i tētahi reo ki tētahi)
 • Te matatau ki te kīwaha, te whakarite me ētahi atu āhuatanga reo kia māori ake te āhua o te whakamāoritanga
 • Ngā mātāpono whakarauora

Ko te hunga hiahia whai i te tohu me matatau rawa ki ngā reo e rua o Aotearoa. He hōhonu, he whānui te puna kupu, te mita ā-iwi, te reo ōkawa mai, ōpaki mai. He mārama anō ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori ahakoa te horopaki, me pēhea hoki e whakawhiti mai i tētahi reo ki tētahi. Me mārama te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, o te reo Ingarihi hoki, ā, ko te painga atu mehemea he mōhio koe ki ngā mātāpono a te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.   

I runga i te mea he nui, he whānui anō ngā momo whakamāoritanga ka hiahiatia he āwhina nui anō te matatau, te waia, te taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki te/ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”