I te Rohenga Pūtea 2013, ka taunahatia he $8 miriona ka whā tau e tiritiria ana ki Te Taura Whiri i te Reo Māori hei Tahua Rangahau, Whakawhanake i te Reo Māori. Ko te kaupapa, he waihanga tumu taunakitanga hei herenga mō ngā mahi whakaora ake i te reo Māori.

Kia rarahi ai ngā hua o te Tahua nei, kua whakatūria e Te Taura Whiri i te Reo Māori a He Puna Whakarauora. E anga whāiti ana te whare nei ki ngā rangahautanga e pā ana ki ngā mahi whakatorokiki, whakapūioio i te reo Māori. He whare mō te motu whānui, ka mahi tahi ki te maha atu o ngā rōpū rangahau reo Māori e ea ai ngā kawenga kua tohua māna.

Ngā Kaupapa

Filter by

Te Tomokanga Rangahau

E kite mārire ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i te wāhi nui ki te ao matihiko e tūhauora ai te reo Māori. Koinā i noho mai ai ki te pae tukutuku nei tētahi tāwaha rangahau, me kore e nui ake te matapaki, te whakawhiti whakaaro mō ngā mahi rangahau i waenga i ngā rōpū whai wāhi nui mai, manako nui mai ki ngā mahi whakaora reo.